Tallinna deklaratsioon

Tallinnas toimus 1983 aastal Rahvusvahelise Looduse ja Loodusressursside Kaitse Liidu Ida-Euroopa Komitee istungjärk ja sellega üheaegselt sümpoosium "kujutav kunst ja fotograafia looduskaitsehariduse vahendina". Ida-Euroopa riikide esinduste kõrval võtsid sümpoosiumist osa IUCN peakorteri ja Saksa FV ning Soome Vabariigi esindajad, näituste kaudu ka Jaapan, Rootsi ja Taani looduskaitseorganid.

IUCN Ida-Euroopa Komitee otsustas esitada kõigile maailma rahvastele, kõigile IUCN liikmesriikidele ja regionaalsetele organitele erilise Tallinna deklaratsiooni, mis kutsub üles tänapäeva looduskaitse põhimõtete süvendamisele ja laiendamisele deviisi all "Looduse ja kunsti ühtsus rahu nimel maailmas".

Looduse ja kunsti ühtsus rahu nimel maailmas

1. Pidada vajalikuks nüüdisaegse looduskaitse põhialuste - ökoloogiliste aluste emotsionaalsemaks muutmist erinevate kunstide  (kujutav kunst, muusika, teater, poeesia, kino jne.) kaasatõmbamise kaudu. Deklaratsiooni vastuvõtjad soovitavad selleks rakendada ulatuslikumalt looduse ja looduskaitse pinnalt võrsunud kunsti tema igasugustes avaldamisvormides - maastikel, töökeskkonnas, koolides, kodudes. Looduskaitses ei tohi vastandud, vaid peab just liituma inimese poolt loodud esteetiline keskkond ja meie ema - loodus ise.

2. Soovitada kõikidel IUCN liikmesriikidel ja organisatsioonidel kasutada ulatuslikult kunsti kaudu inimese loodussoodumuste arendamist, inimese kasvatamist. Selleka on sobiv ka looduskaitse organisatsioonides luua kunstigaleriisid, korraldada selle alaseid näitusi, luule-ja muusikaüritusi, toetada kunstikonkursse ja anda välja mitmesuguseid tunnustusi kunstide alal töötajaile.

3. Kutsuda üles maailma üldsust senisest tulemuslikumalt kasutama esteetilisi vahendeid loodustunnetuslikus kasvatus-ja haridustöös, arendades selle kaudu ühtlasi koostööd rahvaste vahel.

4. Soovitada Tallinnas, kus sündis deviis "Looduse ja kunsti ühtsus rahu nimel maailmas" korraldada iga kolme aasta tagant rahvusvahelisi kunstinäitusi "Inimene ja loodus".

Tallinnas, 1.juunil 1983.a.

IUCN Ida- Euiroopa Komitee volitusel kirjutasid alla:

Jaan Eilart, Naseeb Dajan, Günter Hoffmann, Enikö Szalay-Marszo, Tadeuz Szczesny, Jan Ćerovsky, František Povolny, Arvo Iital