Tallinna Looduskaitse Seltsi juhatus:

Jaak Jaaku, esimees

Anu Sillaots

Juta Remmet

Abro Teemusk

Ave Loigu

Arvo Soosalu

Olev Kallas

Alar Välba